Forsvar og sikkerhet

KrFU mener det er avgjørende at Norge har et sterkt, mobilt og godt trent forsvar. Hjørnesteinen i Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk er NATO.

Kristendemokratiet er en fredsideologi, og vil løfte frem dialog som det viktigste midlet for fred. For KrFU skal bruk av militærmakt kun skje når alle andre muligheter er prøvd ut.

Trusselbildet Norge står ovenfor, er utfordrende og sammensatt. Forsvaret må ha kapasitet til å kunne forsvare norsk territorium, og derfor ønsker vi å styrke forsvaret.

KrFU vil

  • opprettholde allmenn verneplikt.
  • at Norge skal øke sine bevilgninger til det norske forsvaret, slik at disse møter NATOs minstekrav på 2% av BNI.
  • at Norge signerer FN-avtalen om et atomvåpenforbud, og jobber for kjernefysisk nedrustning.