Forsvar og sikkerhet

For å forebygge krig, hevde norsk suverenitet og beskytte Norge, er det avgjørende at Norge har et sterkt, mobilt og godt trent forsvar. Hjørnesteinen i Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk er NATO.

KrFU vil at Norge skal øke sine bevilgninger til det norske forsvaret slik at disse møter NATOs minstekrav på 2% av BNI.

Norsk våpenindustri selger våpen til mange ulike land verden over. KrFU mener det er viktig at Norge stiller høye krav til landende som ønsker å kjøpe våpen og våpendeler av Norge. Norge må også være en pådriver internasjonalt for at det skal kreves en sluttbrukererklæring ved handel med våpen og militært materiell. Dette kan forhindre at våpen ender opp i feil hender. KrFU mener at kjernefysiske våpen bør forbys internasjonalt, og vil derfor at Norge skal slutte seg til FN-avtalen om et atomvåpenforbud.