Forvalteransvar

Forvalteransvaret er en av de tre grunnverdiene i kristendemokratiet.

Vi skal forvalte de menneskelige, økologiske og materielle ressursene vi har til rådighet på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi skal ta hensyn til miljøet. Dette innebærer en ideologisk bevisst politikk, som ivaretar vår egen generasjon, så vel som de neste generasjoners livsgrunnlag. Forvalteransvaret er også et fordelingsansvar, vi skal fordele samfunnets goder og byrder rettferdig.