Friskoler

KrFU vil legge til rette for friskoler.

Friskoler er skoler med en verdifull egenart, som må bevares. De er ikke en trussel, men et godt alternativ som gir elever og foreldre valgfrihet. Det er viktig at friskolene sikres gode arbeidsvilkår og kan ha et økonomisk fundament på nivå med offentlige skoler.

KrFU vil:

  • sikre friskolers rett til å fortsatt tilsette personale basert på skolens verdigrunnlag og egenart.
  • lovfeste rett til etablering av friskoler med et sikkert elevgrunnlag på 50 elever fra 1-7 trinn.