Friskoler

Friskoler basert på alternativ pedagogikk eller et religiøst grunnlag er et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldrene må ha rett til å velge enn annen skoletype for barna sine enn det som det offentlig tilbyr.

Det er viktig at friskolene sikres gode arbeidsvilkår og kan ha et økonomisk fundament på nivå med offentlige skoler. Friskolene må sikres retten til å ansette personale som står inne for den enkelte skoles egenart.