Fritidskortet

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet. Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil vi gjøre noe med! Løsningen på dette er fritidskortet!

Målet med fritidskortet er at alle barn og unge skal kunne delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter. Å delta i organiserte aktiviteter som for eksempel idrettslag, teatergruppe og musikkskole kan gi mestring, tilhørighet og vennskap. At noen barn ikke har mulighet til å delta i slike aktiviteter på fast basis på grunn av foreldrenes økonomiske situasjon er både trist og feil. Derfor ønsker vi å gi alle barn et gavekort øremerket kontingent og/eller medlemsavgift på en eller flere faste fritidsaktiviteter. Vi tror dette vil bidra til å forebygge utenforskap, styrke integrering og bidra til å gi flere barn og unge et sunt og sosialt aktivitetstilbud i hverdagen.