Fritt skolevalg

KrFU vil gi fylkeskommunene rom for å selv velge fritt skolevalg.

Vi ønsker å gi fylkeskommunene mulighet til å velge fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet selv. Dette handler om at fylker er ulike, geografien er forskjellig, og da tror vi fylkeskommunen kan ta den beste beslutningen for sitt fylke og sine innbyggere.