Helse

KrFU ønsker et helsevesen som tar hensyn til enkeltmennesket både gjennom lokalisering og tilbud. Det er viktig at alle har lik tilgang til tjenestene, uavhengig av økonomisk situasjon, bakgrunn og bosted

Det er viktig å bevare akuttberedskapen i hele landet, derfor vil KrFU at ingen sykehus som i dag har akuttfunksjon skal miste denne. KrFU mener behandlingsinstitusjoner som drives av ideelle organisasjoner eller kommersielle aktører er viktige supplement til den offentlig helsetjeneste.