Helse

KrFU ønsker et helsevesen som tar hensyn til enkeltmenneskets ukrenkelige verdi, som er effektivt og stiller opp i sårbare faser når sykdommer rammer.

Alle mennesker har rett på tilgang til en god og lik helsetjeneste, som ikke diskriminerer og er lik for alle. For KrFU er det viktig med sykehus, med høy kvalitet, nært der folk bor.

Helsevesenet er presset, og KrFU ønsker å bedre arbeidsvilkårene i helsesystemet og sørge for at kapasiteten økes. Vi trenger et sterkt helsesystem over hele landet, og må bruke velferdsteknologi smart og effektivt.

Det er viktig for KrFU at pasientene får ivaretatt sine sosiale behov, og vil tilrettelegge mer for frivillige og ideelle organisasjoner i helsesystemet. KrFU sier ja til fritt behandligsvalg, slik at pasienten i større grad kan velge selv - og fordi helsevesenet trenger andre aktørers bidrag.

KrFU vil:

  • at ingen i møte med helsevesenet skal oppleve stigmatisering eller diskriminering på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.
  • bedre arbeidsvilkårene og utdanningsmulighetene i helsesystemet.
  • sikre trygge sykehustilbud med høy kvalitet over hele landet.
  • utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmestjenester basert på helse- og omsorgsbehov.
  • gjøre det lettere for ideelle aktører å bygge, samt drifte sykehjem.