Ideologi

Kristelig Folkepartis Ungdom baserer sin politikk på den kristendemokratiske ideologien.

Kristelig Folkepartis Ungdom baserer sin politikk på den kristendemokratiske ideologien. Kristendemokratiet er en verdibasert ideologi, som gjennom et sett grunnleggende verdier og prinsipper, viser hvordan et godt samfunn for alle kan organiseres. KrFU tilbyr et alternativ til høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Ideologien kan oppsummeres med tre grunnverdier: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Ut fra disse grunnverdiene skaper vi en god og helhetlig politikk for hele samfunnet.