Ideologi

Kristelig Folkepartis Ungdom baserer sin politikk på den kristendemokratiske ideologien.

Ideologiens verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og kan oppsummeres som tre grunnverdier: Det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar. Ut fra disse grunnverdiene skaper vi en god og helhetlig politikk for hele samfunnet.