Integrering

Målet med integreringspolitikken skal være et samfunn der alle har like muligheter, rettigheter og plikter, og alle bidrar i samfunnet. Innvandrere skal gjennom dette settes i stand til å leve i, og som en del av, samfunnet de har kommet til.

Det er et stort kulturelt mangfold blant menneskene som flytter til Norge, og vi må tillate at personer kan velge en annen livsstil enn gjennomsnittsnordmannen. KrFU vil øke integreringstilskuddene, øke støtten til frivillige organisasjoner som driver med integreringstiltak og åpne for at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse mens søknaden behandles.