Internasjonal handel

KrFU ønsker økt åpenhet i internasjonal handel. KrFU vil at skatteparadisenes rolle i finansmarkedene skal reduseres ved at Norge skal være en pådriver for gjennomsiktighet omkring slike tiltak.

Norge må være en pådriver for at flere land og sektorer skal inkluderes i land-for-land-rapportering. Det vil gi økt åpenhet og dermed gjøre det lettere å utøve demokratisk kontroll over økonomien.