Internasjonal rettferdighet

Verdenssamfunnet har kommet langt på mange områder, men står fremdeles ovenfor flere kriser som blant annet flyktningkrisen, klimakrisen og kampen for menneskerettighetene. Norge er et ressurssterkt land og vårt ansvar stopper ikke ved våre landegrenser.

KrFU mener derfor at en sentral del av Norges utenrikspolitikk bør være sentrert rundt det å kjempe mot ekstrem fattigdom og for en rettferdig klimapolitikk som tar hensyn til både enkeltmennesket og felleskapet, samt retten til rettssikkerhet, likestilling og religionsfrihet.