Justis og kriminalomsorg

Trygghet er en grunnleggende faktor i alle menneskers hverdag. Når lovbrudd begås, skal rettsapparatet sørge for rettferdighet. Rettsstat og rettssikkerhet er bærende prinsipper i et fritt demokrati.

Det er viktig å bekjempe kriminalitet når den skjer, men KrFU mener det er like viktig å forhindre at den oppstår i utgangspunktet. Derfor jobber KrFU for en styrking av kriminalitetsforebyggende tiltak som er spesielt rettet mot ungdom.

Å forberede straffedømte på livet utenfor murene gir mennesker en ny sjanse, og hindrer at de begår nye lovbrudd. Et samarbeid med frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen er verdifullt og gir gode resultater.