Kjernekraft

KrFU mener at Norge trenger kjernekraft.

Statnett spår kraftunderskudd i Norge fra 2025. Det vil føre til høye strømpriser som vil gå ut over familiene og de som har minst å rutte med til vanlig. Kraftunderskudd skyldes i hovedsak økt strømforbruk og brems i kraftutbyggingen.

Norge ligger langt fremme i utviklingen av fornybare energikilder. Vi har tidlig satset på vannkraft, vindkraft og nå storstilt havvindutbygging. Vindkraften er ustabil og derfor trenger vi regulerbare energikilder når det ikke blåser. Vannkraften har sikret fleksibilitet til en viss grad, men det er lite reserver igjen å ta av. Norge trenger å utvikle kjernekraftverk som vil fungere som en arbeidshest hele døgnet og være den regulerbare kraften som vil styrke de andre fornybare ikke-regulerbare energikildene.

Det er ikke tilfeldig at Kina satser både på vindkraft og kjernekraft. Teknologien passer sammen og kombinasjonen øker mengden fornybarenergi uten å sette forsyningssikkerheten i fare. Kina har startet, det samme med Storbritannia og nå ser Sverige også ut til å snu. Nå må Norge også bli med på denne utviklingen!

Både klimapanelet og Det internasjonale energibyrået (IEA) har allerede slått fast at energikilden er helt nødvendig for å nå nullutslippsmålet. KrFu vil satse på grønn energi som er bærekraftig for de neste generasjonene. Med sikker håndtering av atomavfall vil vi ta forvalteransvaret på alvor.

Kjernekraft er viktig for å beskytte naturen. Kjernekraft har mye lavere arealbruk enn fornybar energi, og det er derfor langt mindre naturinngrep. De fleste analyser viser at strømbehovet i Norge vil øke drastisk frem mot 2050, tross omfattende energieffektivisering. Derfor ønsker regjeringen å bygge ut enda mer fornybart i norsk natur. Kjernekraft kan motvirke dette behovet for naturinngrep.

KrFU vil:

  • At Norge skal satse på forskning på nestegenerasjonsreaktorer og kjernekraftproduksjon i Norge.
  • Støtte norsk produksjon av kjernekraft som et supplement til ikke-regulerbare energikildene i Norge.
  • Opprette nye satsningsområde inn mot kjernekraft på norske universiteter og høyskoler.
  • Utrede insentivordninger gjennom invasjon Norge for grundere som vil utvikle teknologi innenfor kjernekraft.
  • Se på Finland sin modell for Lagring av Atomavfall, når vi selv skal lagre atomavfall på Norsk jord.
  • Satse på Internasjonalt kjernekraft samarbeid med land som har bærekraftig og etablert kompetanse innen Sikre at staten har deler av eierskap i kjernekraftverk