Klima og energi

For KrFU henger klimapolitikken sammen med vårt forvalteransvar. Vi har en plikt og ansvar for å bruke ressursene som finnes på en god måte, som ikke bidrar til å ødelegge klimaet og naturen rundt oss.

KrFU mener at god klimapolitikk har som mål å forebygge menneskeskapte klimaendringer og å endre samfunnsstrukturen slik at den blir bærekraftig og ikke går ut over generasjonene som kommer etter oss. Ingen ressurser varer evig og bruken av noen typer ressurser gjør stor skade. Derfor er vi nødt til å fase ut fossilt brensel, vi må fortsette å satse på fornybart og på energikilder med lave eller helt uten utslipp. Vi må finne utslippsfrie løsninger i transportsektoren og i næringslivet vårt. Det må koste å forurense og det må lønne seg å velge utslippsfritt. For KrFU er det viktig med et godt samarbeid internasjonalt, samtidig som vi tar ansvar her i Norge.