Lekser

KrFU vil la det være opp til den enkelte skole hvor mye lekser elevene skal ha.