Lokaldemokrati

KrFU mener politikken skal utformes nærmest mulig de som blir berørt av den, og ønsker en lokalpolitikk som er god for både små og store samfunn.

Distrikts-Norge har sammensatte utfordringer som må løses med differensiert distriktspolitikk, basert på regionale fortrinn og med sterk regional styring og samordning. KrFU ønsker en politikk som legger til rette for bosetning over hele landet, og med en god balanse mellom by og distrikt.