Menneskehandel

Menneskehandel er vår tids moderne slaveri og omfatter blant annet prostitusjon, organhøsting, tigging og tvangsarbeid ved bruk av vold, trusler eller andre former for tvang. Dette er brudd på menneskerettighetene og en krenkelse av menneskeverdet, og foregår både i Norge og i resten av verden.

KrF har sikret en handlingsplan mot menneskehandel, og vil følge opp denne, og sikre politiavdelinger i hvert politidistrikt som kan jobbe mot menneskehandel. Ofre for menneskehandel må få god oppfølgning og beskyttelse.