Mobbing og psykisk helse

Ingen skal mobbes i den norske skolen. KrFU vil utvide og videreutvikle ordningen med uavhengig mobbeombud i alle fylker.

Alle skoler skal ha klare retningslinjer for mobbesaker og alle de ansatte skal ha god kjennskap til disse. KrFU vil innføre undervisningsordningen «livsmestring i skolen» for ungdomstrinnet og videregående skole, og satse på helsesøstre, psykologer, sosionomer og andre yrkesgrupper som kan hjelpe elever utover bare det faglige i skolen.