Monarki

KrFU ønsker å videreføre det konstitusjonelle monarkiet som styringsform.