Pengepolitikk

Pengepolitikken bør styres av en uavhengig sentralbank med et tydelig mandat fra Finansdepartementet.

Det operative målet skal fortsatt være en lav og stabil inflasjon, og ellers bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken må innrettes mot å sikre en prisstigning som over tid om lag er på linje med de andre landene Norge handler med. Inflasjonsmålet bør forbli fleksibelt.