Pensjon

KrFU vil heve nedre pensjonsalder fra 62 år til 65 år. Det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å ta pensjonen tidlig.

Befolkningen har blitt stadig eldre, og andelen yrkesaktive, synker. Landet trenger arbeidere som klarer å stå lenge i jobbene sine. Eldre må stå lenger i arbeid, for å veie opp for vridningene i befolkningssammensetningen og økende levealder.

Friske eldre kan stå lenger i arbeid. Arbeidshverdagen må bli organisert og lagt til rette for at eldre kan jobbe lenger. De må ikke blir presset ut av arbeidslivet, og heller bli anerkjent og få slippe til med den kompetansen de har. Arbeidstiden må bli mer tilpasset deres behov, samtidig som de kan få en gradvis overgang til pensjonisttilværelsen. Etterutdanning og kursing er med på å utvikle ansatte og arbeidsplasser på en bærekraftig måte, og forlenger tiden i arbeidslivet. Derfor vil KrFU arbeide for at det blir mer lønnsomt å jobbe enn å ta pensjonen tidlig, for å ha flere i arbeid.

KrFU vil:

  • heve nedre pensjonsalder fra 62 år til 65 år med gradvis flere ferieuker.
  • avskaffe øverste pensjonsalder og gjøre det lønnsomt å være i arbeid lenge.
  • gjøre det pålagt med en årlig samtale med lege og arbeidsgiver om videre arbeid, for alle sysselsatte over 67 år
  • stille krav om helsemessige årsaker for tidligpensjon.
  • ha flere ordninger for folk i yrker med tidligpensjon, slik at de kan omskoleres og stå lengre i arbeid.
  • at det skal tilrettelegges for de som snart når pensjonsalder å få justert arbeidsoppgaver og stillingsprosent hvis det er ønskelig for å stå lengre i arbeid.
  • avskaffe AFP-ordningen.