Prevensjon

KrFU vil la jenter under 16 år få gratis langtidsvirkende prevensjon i samråd med lege.

KrFU vektlegger det preventive arbeidet for å redusere tallet på aborter, og har en nullvisjon for uønsket graviditet. Arbeidet med abortforebyggende virkemidler må prioriteres høyere.

KrFU vil:

  • la jenter under 16 år få gratis langtidsvirkende prevensjon i samråd med lege.
  • sikre gratis prevensjon til alle mellom 16-30 år.