Psykisk helse

Mange unge opplever psykiske utfordringer. KrFU mener skolehelsetjenesten må utvides og forbedres for å kunne møte behovene til dagens elever.

Tjenesten skal fungere som et forebyggende lavterskeltilbud for alle elever. KrFU vil derfor at det opprettes en ordning hvor hver enkelt elev hvert år blir tilbudt å møte helsesøster til en samtale for å forsøke å senke terskelen for å oppsøke helsesøster. Det er også viktig at lærere har mer kunnskap om psykiske utfordringer, derfor vil KrFU at lærerutdanningen skal inneholde grunnleggende opplæring om psykiske lidelser. KrFU vil også at det skal innføres et eget livsmestringsfag i skolen hvor spørsmål knyttet til blant annet selvbilde, identitet og relasjoner tas opp.