Religion

Det livssynsnøytrale samfunnet finnes ikke. Det bør heller legges til rette for et livssynsåpent samfunn, hvor religiøs utøvelse har plass i det offentlige rom, og at det ikke legges begrensninger på muligheten til å utøve tro og livssyn.

Religion og livssyn er en stor del av menneskers identitet og hverdag. KrFU vil at det legges til rette for samtaler med religiøse ledere på institusjoner, sykehjem, fengsel og sykehus for de som ønsker dette, styrke finansieringen av vedlikehold av kirker og at muligheten for imamutdanning skal utredes.