Sorteringssamfunnet

KrFU mener at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av egenskaper, utseende, seksuell legning eller om man er frisk er syk. Dette gjelder også før man er født.

Dersom vi fortsetter å sortere bort mennesker som er annerledes, som samfunnet mener ikke er bra nok, får vi et samfunn der ingen er trygge. I stedet for å sortere bort mennesker må vi tilrettelegge for at ulike mennesker kan leve så godt som mulig. Staten og samfunnet må stille opp for familier som står overfor noen ekstra utfordringer, og vi må ha en skoleordning og BPA-ordning som gir ulike mennesker mulighet til å utvikle seg og å være en del av samfunnet.