Sysselsetting

Arbeid er grunnlaget for vår felles velferd. Det er vi som i fellesskap skaper verdiene vi bruker og fordeler.

Norsk arbeidsliv må utvikles videre i samarbeid med myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Den norske arbeidslivsmodellen er unik, og KrFU ønsker å videreutvikle denne.