Utenriks

Store forskjeller innad i samfunn er med på å skape både ustabilitet og urettferdighet. Norge har et internasjonalt ansvar ovenfor de svakeste i samfunnet og kan ikke sitte å se på at verden bare blir mer og mer urettferdig uten å gjøre noe.

Det kan ikke kristendemokratiet akseptere. KrFU ønsker derfor at Norge skal arbeide for å utjevne forskjeller og for at menneskerettighetene blir ivaretatt, samtidig som vi mener at bistanden til utviklingsland og land der urettferdighetene er store bør styrkes. Dette vil være med på å forebygge utrygghet og konflikter i verdenssamfunnet.

Det vi foretar oss i Norge kan få ringvirkninger på tvers av våre landegrenser og derfor må vi være med på å bidra til en mer rettferdig internasjonal fordeling av både goder og byrder. Det er viktig for KrFU at Norge tar sin del av det internasjonale ansvaret hvert enkelt land har.