Velferdsordningene

Velferdssamfunnet handler om å drive en solidarisk politikk med fokus på trygghet og like muligheter for alle.

KrFU mener at de ordningene som inngår i velferdsstaten må innrettes slik at det sikrer det felles beste og samtidig treffer de som trenger det mest. Derfor er vårt mål at velferdsgodene skal bli fordelt på en rettferdig måte og fungere når vi trenger dem.